top of page

Welkom

Informatiecentrum voor gedupeerde betalers van gokbelasting op kansspelautomaten.

BELANGRIJKE MEDEDELING: Heeft u recent een brief van de Belastingdienst ontvangen met het verzoek om uw bezwaarschriften in te trekken? U wordt dringend geadviseerd hiermee niet akkoord te gaan. Geeft u toch vrijwillig uw rechten op? Dan is dit onomkeerbaar! Wij adviseren u de volgende twee handelingen te verrichten:

 

1. Antwoord de Belastingdienst met de aan u ter beschikking gestelde voorbeeldbrief. Deze brief vindt u, samen met uitleg hier. Wij adviseren u om alle informatie in dit document goed te lezen.  

 

2. Zend iedere maand het nieuwe ingevulde Model B aan de Belastingdienst, welk model fungeert als een bezwaarschrift tegen de voldoening van kansspelbelasting. Let op! U dient het bezwaarschrift in te dienen binnen 6 weken nadat u de kansspelbelasting heeft voldaan. Dus niet eerder en niet later, anders kan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk zijn. Heeft u voor het laatste tijdvak al bezwaar gemaakt? Dien het bezwaar dan opnieuw in, ditmaal gebruikmakend van het nieuwe model B en gebruik voortaan uitsluitend nog het nieuwe model B (herkenbaar aan de cijfers "22" achter de letter "B" op het formulier). Neem voor meer informatie contact met ons op via: proefprocedures@goktaxschade.com.

HEB IK RECHT OP EEN SCHADEVERGOEDING?: Eenieder die als gevolg van de invoering van de kansspelbelasting op kansspelautomaten verliezen heeft geleden, heeft in beginsel aanspraak op een (mogelijk forse) schadevergoeding. Neem het zekere voor het onzekere en reserveer uw rechten. Hoe u dat kunt doen leest u hier. 

VOOR WIE IS DEZE WEBSITE BEDOELD? Op 5 november 2021 deed de Hoge Raad der Nederlanden definitief uitspraak in een proefprocedure die de VAN Kansspelen Brancheorganisatie (de: "VAN") in samenspraak met de Belastingdienst heeft gevoerd over de in 2008 ingevoerde kansspelbelasting op omzetten uit kansspelautomaten. De proefprocedure is hiermee ten einde gekomen. De uitkomst van de zaak is, samengevat, dat voor een deel van de branche effectief rechtsherstel zal moeten worden geboden. Dit betekent in niet-juridische termen dat exploitanten van kansspelautomaten onder omstandigheden aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding van de Nederlandse overheid. Of een exploitant daadwerkelijk recht heeft op een schadevergoeding, hangt af van de individuele omstandigheden van het geval. Daar de proefprocedure werd gecoördineerd door Bas Jongmans, advocaat bij Gaming Legal (glglitigation.com), zal ook het in kaart brengen van de schadevergoedingen in samenwerking met de VAN op dezelfde wijze worden gecoördineerd.

Deze website is bedoeld voor alle ondernemers die menen mogelijk aanspraak te kunnen maken op de bovenvermelde schadevergoeding. Daar het een complexe zaak betreft, is het van belang dat gerechtigden zichzelf op de hoogte houden. omdat op dit moment de diverse intekenprocedures nog worden ontworpen en mede gezien de omvang van het aantal geïnteresseerden, zullen belangrijke informatie en actuele ontwikkelingen zoveel als mogelijk via deze weg met ondernemers worden gedeeld. Het is momenteel in beginsel nog niet mogelijk om een individueel advies te verkrijgen. Registreer u voor meer gedetailleerde informatie als lid van deze website en/of als u wilt dat er door Gaming Legal te zijner tijd contact met u wordt opgenomen.

.

bottom of page