top of page

Disclaimer

Informatiecentrum voor gedupeerde betalers van gokbelasting op kansspelautomaten.

De inhoud van deze website wordt verzorgd door GLG Litigation B.V. Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke aandacht wordt besteed, kan de bezoeker aan die inhoud geen rechten ontlenen. Bezoekers dienen zijn verantwoordelijk voor het zelf inwinnen van informatie die voor hun situatie mogelijk van belang kan zijn. Voorts erkennen bezoekers met het gebruik van deze website dat de bovenvermelde informatie kosteloos ter beschikking wordt gesteld en om die reden de omvang van die terbeschikkingstelling beperkt is.

bottom of page