top of page

Juridische informatie

Uitspraak Hoge Raad: Kansspelbelasting op gokautomaten definitief in strijd met het mensenrechtenverdrag

Op 5 november 2021 deed de Hoge Raad der Nederlanden uitspraak in een zaak die een exploitant van kansspelautomaten, het bedrijf Wetsteijn te Dordrecht, tegen de Belastingdienst heeft aangespannen. De Hoge Raad bevestigde het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 3 december 2019 dat de in 2008 ingevoerde kansspelbelasting op omzetten uit kansspelautomaten het bedrijf Wetsteijn op buitensporige wijze heeft geraakt en daarmee een inbreuk is gemaakt op het recht op het ongestoord genot van eigendom wat door het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt beschermd. Vaak wordt door burgers en bedrijven een beroep gedaan op deze verdragsbepaling. Het is echter de eerste keer dat een beroepsgrond in een belastingzaak heeft geleid tot een forse schadevergoeding. De baanbrekende uitspraak van de Hoge Raad biedt ook uitzicht op een schadevergoeding voor andere exploitanten, die al jaren procederen. De uitspraak van de Hoge Raad is definitief, er staan geen rechtsmiddelen meer tegen open.

Het driekoppige legal team, gevormd door Fred van Eijk, financieel specialist bij Gaming Legal Group, Dick Barmentlo, advocaat bij FT-Advocaten en Bas Jongmans, advocaat bij Gaming Legal Group, stonden het bedrijf in de procedure bij.

bottom of page